Novinky

Zpět

Nemocnice Šumperk vyškolí další zájemce na sanitáře

Nemocnice Šumperk opět nabídne veřejnosti možnost absolvovat kurz Sanitář, který je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR. Kurz bude zahájen v únoru příštího roku. Konkrétní termín nemocnice ještě upřesní, zájemci se však mohou hlásit už nyní. Po úspěšném absolvování kurzu získají účastníci kvalifikaci k výkonu povolání Sanitář.

O tento kurz bývá vždy mezi veřejností velký zájem. Po jeho řádném ukončení mohou účastníci žádat o zaměstnání ve zdravotnických nebo i jiných sociálních zařízeních,“ vysvětluje náměstkyně pro nelékařské zdravotnické profese Bc. Martina Souralová.

Tento akreditovaný kurz pořádá Nemocnice Šumperk a.s. pravidelně již od roku 2003. Odborné školení trvá 3 měsíce a účastníci za něj zaplatí celkem sedm tisíc korun. Teoretická část kurzu má celkem 100 vyučovacích hodin a školení probíhá vždy dvakrát týdně
v kongresovém sále nemocnice. Praktická část kurzu má 80 vyučovacích hodin a probíhá souvisle deset pracovních dní na odborných lůžkových a ambulantních odděleních nemocnice. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou před zkušební komisí, po jejímž zvládnutí obdrží účastníci „Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnické povolání pod odborným dohledem“ v oboru Sanitář.

Podmínkou pro zařazení do kurzu je dovršení věku 18 let, ukončené základní vzdělání
a dobrý zdravotní stav. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 583 335 006 nebo 724 335 191 a také na e-mailu: helena.markova@nemocnicesumperk.cz, kde získají bližší informace.