Akce v lékárně

Akce v lékárně

Lékárna Nemocnice Šumperk se podílí zejména na akcích, které organizuje nemocnice v průběhu celého roku, např. Den otevřených dveří, Den pro děti, Den diabetu, Stop dekubitům, Movember, Den výživy, Evropský den melanomu, Světový den bez tabáku, Světový den zraku, Den hygieny rukou, atp. Samozřejmostí jsou také produktové akce přímo v lékárně.